Yuki: Chaser - BETTY NOTEYUKI★HELLOWEEN BIRTHDAY LIVE
2016.10.29 Fukuyama Music Factory
BETTY NOTE 『Chaser』
Keiichi Nakayama(Ba)
BETTY(Key)
YUKI(Dr)

Chaser - BETTY NOTE -

Comments