Virgil Donati: with Kiko Loureiro,Anthony Crawford - Baked Potato, Los Angeles, December 20 2013

Kiko Loureiro highlights: live at the Baked Potato, Los Angeles, December 20 2013
Highlights from Kiko Loureiro's first set at the Baked Potato in Los Angeles on Dec. 20 2013. Kiko Loureiro, Virgil Donati, Anthony Crawford.

Comments